FEI - Företagsekonomiska Institutet's Certifikat och Diplom
En investering i dig själv
Företagsekonomiska Institutet – FEI – har sedan starten år 1888 hjälpt tiotusentals individer, företag och organisationer att växa. FEI:s filosofie är enkel. FEI anordnar kurser och utbildningar som man har direkt nytt av i sitt arbete.

Arbetsgivare får direkt avkastning genom att kursdeltagare gör ett bättre jobb och bidrar till företagets utveckling. Indirekta vinster som ökad arbetsglädje och ett stärkt varumärke för företag som satsar på kompetensutveckling ska inte heller underskattas. Kurs- och utbildningsutbudet är stort och varierat och vänder sig till hela organisationen. Från nya medarbetare till erfarna chefer.

FEI är också en pionjär inom Hybrid learning. Sedan 2011 genomförs lärarledda lektioner digitalt och i realtid via det egenutvecklade utbildningskonceptet FEIFLEX. Kursdeltagare kan delta i lektioner med bibehållen kvalitet och på samma villkor oavsett geografisk vistelseort. Det spar tid och pengar för medarbetare och företag. Både smart och hållbart! Idag är FEI ett av Sveriges mest respekterade utbildningsföretag. Ett kurs- eller examensbevis från FEI visar att deltagaren erhållit gedigen kunskap inom området som direkt kan omsättas i praktik i deltagarens organisation. Grattis till din examen och investering i framtiden!

Deltagarnas åsikter
De viktigaste kommentarerna till varför du ska välja att studera på FEI kommer dock från andra deltagare. Det är deras åsikter och insikter som kan ge dig viktig vägledning inför ditt utbildningsval. Det är ett faktum att många deltagare väljer FEI för att kollegor eller vänner har rekommenderat oss. Kursbevis och diplom skickas med tjänsten TRUE. Klicka på bevisen för att se dem och verifiera äktheten.