You are a true success when you help others succeed.
TRUE Original Document QRCODE
SCAN TO VERIFY

Helen Butterfield - Certifikat

Utfärdat av FEI

FEI - Företagsekonomiska Institutet 1888 AB – grundades 1888 och är idag ett av Sveriges mest välkända och respekterade utbildningsföretag.

Vår filosofi är egentligen ganska enkel. Vi anordnar kurser och utbildningar som du har omedelbar nytta av i ditt arbete. Din arbetsgivare får direkt avkastning på sin utbildningsinvestering genom att du gör ett bättre jobb och bidrar till företagets utveckling. Indirekta vinster som ökad arbetsglädje och ett stärkt varumärke för företag som satsar på utbildning ska heller inte underskattas.

FEI är också en ledande aktör inom ny utbildningsteknologi. Vårt egenutvecklade och unika koncept för hybrida studier, FEIFLEX, gör det möjligt för kursdeltagare att delta i högkvalitativ utbildning i realtid, oavsett var denne befinner sig geografiskt.

FEI Business School är ett helägt dotterbolag till FEI. I våra moderna utbildningslokaler i Alicante, och genom hybridformatet FEIFLEX, når vi ut till företag och kursdeltagare i hela Spanien. Och egentligen mycket längre än så. Sedan 2018 utbildar vi den spanska fastighetsmäklarbranschen med kurser som hålls på spanska, engelska och svenska.

Ladda ner & Skriv ut Certifikat